Zemědělský slovník

View All
ŽIvot. 17: 25

ŽIvot. 17: 25

A Izmael syn jeho byl v třinácti letech, když obřezáno bylo tělo jeho předkožka. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.

Velká sovětská encyklopedie

View All
ČíSla 15: 8 jsou ... Co je číslo 15: 8?

ČíSla 15: 8

Pokud býčka k zápalné oběti, nebo v obět k splnění slibu, nebo pokojné Hospodinu The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.

Velká sovětská encyklopedie

View All
Amos je ... Co je Amos?

Amos

Am'os (tvrdý ložisko) -a) (4Tsar 19 :. 2, 20; 4Tsar 20: 1 .; 2Ch 26 :. 22; 2Ch 32 :. 20, 32; Příklad 1: 1 .; Příklad 2: 1, Příklad 13 :. 1, Příklad 20: .. 2; Př. 37: 2, Isaiah 38: 1) je otec (prorok) proroka Izaiáše; b) (Am 7: 10 -12, 14; Am 8: .. 2) - je jedním z menších proroků, původem z Tekoa a ze pastýřů současný Ozeáš a králové Ozias (židovské) a Jeroboam II (Izrael); c) (Lukáš 3:25) - analog.