Zemědělský slovník

View All
COMPUTER Matematika

COMPUTER Matematika

Výpočetní matematiky - odvětví matematiky, která zahrnuje celou řadu otázek týkajících se výpočtu produkce a využití počítačů. V užším smyslu je výpočetní matematika teorií numerických metod pro řešení typických matematických problémů. Velký encyklopedický slovník. 2000.

Velká sovětská encyklopedie

View All
BEING je ... Co je BEING?

BEING

GENESIS - filosofickou kategorii označující skutečnost, která existuje objektivně. Nelze redukovat pouze na hmotném světě objektů bytost má různé úrovně: organické a anorganické povahy, biosféru, sociální pohody, objektivní-ideální kondici (hodnoty kultury, všeobecně platných zásad a kategorií vědeckého poznání, atd.

Výstelky
Hobbema, Gobbema (Hobbema) Meindert
Argonaut
ASOCIACE vědecký výzkum institutu veřejné
Num. 3: 50

Velká sovětská encyklopedie

View All
Jean Bolland - A ... Co je Jean Bolland?

Jean Bolland

Jean Bolland (1596-1665), jezuita učenec, položil základy pro monumentální kritického vydání životech svatých (první část byla zveřejněna v Antverpách v roce 1643), i nadále současný čas; pod názvem Bolland se jeho vydavatelé nazývají Bollandisté. Velký encyklopedický slovník. 2000.

ČíSla 16: 6
Num. 31: 49
Tizengauzen Vasily Karlovich
Munis (Sher Muhammad Avazby oglu)
ŽAlmy 66: 8