View All
ČTvrtá kniha Samuelova 11: 2

ČTvrtá kniha Samuelova 11: 2

Ale Jozaba dcera krále Jórama, sestra Ochoziášova vzala Joasa syna Ochoziášova, a tajně ho z prostředku synů královských, kteříž zabit, ho i jeho sestru v posteli pokoji; a ukryl jej od Atliáše, a nebyl zabit. 4 králové. 8: 19 2Pers. 22: 11 Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie.

View All
Mered je ... Co je Mered?

Mered

(Zůřivost) (1 Chronicles 4 :. 17, 18), - Ezdráš syn Judaha. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.

View All
Dopisy - to je ... Co je to písmeno?

LETTER

LETTER - grafický znak, který sám o sobě nebo v kombinaci s jinými znaky používané k označení písmenem zvuky, fonémů, jejich hlavních možností a jejich typické sekvence. Například. Ruský písmeno „o“ ve slově „vodní“ označuje fonémového „O“ ve své základní podobě, ve slově „vodní“ - tato volba foném zní jako ‚a‘; Angličtina x znamená 2 zvuky: k + s.