1Par. 10: 4

Saul řekl svému zbrojnoši: Vytrhni meč a vrazil mi přes to, lest ti neobřezanci přijít a zneužít mě. Ale panovař se neodvážil, protože byl velmi vyděšený. Pak Saul vzal meč a padl na něj. Soud. 9: 54 1 Králové. 31: 4

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.