1Par. 11: 19

A řekl: "Pane, zachraň mě, abych to udělal!" Budu pít krev těch mužů, kteří si položili svůj život? Protože s nebezpečím svého vlastního života přinesli [vodu] . A nechtěl ho vypít. To bylo to, co provedli tři statečné.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.