4 Králové. 17: 26

a bylo mi řečeno, král Assyrský, řka: národy, které jsi přenesl a osadil v městech Samařských, neznají Boha země té; protož poslal na ně lvy, i tady jsou Zabíjejí je, protože neznají zákon Boha této země.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.