4 Králové. 18: 21

Nyní myslíte na to, že se opíráte o Egypt, tuto rozbitou hůlku, která se proti němu opírá, vstoupí do jeho ruky a probodne ji. Toto je faraon, egyptský král, pro všechny, kteří v něho věří. Je to. 20: 5 Je. 36: 6 Ez. 29: 6

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.