4 Králové. 18: 22

A jestli mi říkají: „Pán Bůh náš věříme“, není to on, jehož návrší a oltáře Chizkijáš odstranil, říká Judovi a Jeruzalému: „Před tímto oltářem uctívání v Jeruzalémě "?" Ex. 20: 24 Deut. 12: 5 2Pay. 32: 11

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.