4 Králové. 18: 32

Až přijdu a nevezmu vás do země podobné zemi vaší, do země chleba a vína, země vinic a země oleje olivového a medu, a budete živi a nezemřete Neposlouchejtež Ezechiáše, kdo tě klame, říká :. „Pán nás zachrání“

Bible Starého a nového zákona Sinoidalny překlady Bible encyklopedie architekt ...... Nykifor, 1891.