4 Králové. 19: 23

Through velvyslanců jsi vytkl Pánu, a řekl: „s mnoha mých vozů jsem vystoupal do výšky hor, ke stranám Libanonu, a sníží se stanoví vysoké cedry něj, jiné než jeho cypřiše a přišel do svého nejhezčího útočiště do hájů své zahrady; Je to. 37:24 Zach. 11: 2

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.