4 Králové. 19: 28

kvůli svému zuří proti mně, a [protože] vaše arogance má přijít do mých uší, dám kruh, ve tvém nose, a udidla svá do úst tvých, a přivedu zpátky stejným způsobem, jako jste přišli. 3Kar. 20: 28 Je. 37: 29 Ez. 29: 4

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.