4 Králové. 19: 4

lze buď Hospodin, tvůj Bůh, slyší všechna slova nejvyššího číšníka, kterého poslal král Assyrský pán jeho vyčítat živého Boha, a bude kárat slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Přineste stejnou modlitbu za ostatní, kteří jsou stále naživu.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.