4 Králové. 20: 13

vyslyšel je Ezechiáš, ukázal jim dům svůj stříbra a zlata, a vonných věcí, i obleky jsou drahé, a celý dům zbroje své, a vše co bylo v jeho pokladech; nebyla žádná jediná věc, kterou by jim Ezechiáš neukázal ve svém domě a ve všech svých majetcích. 2Pa. 32: 27

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.