4 Králové. 24: 2

I poslal Hospodin na něj lotříky Kaldejské a lotříky Syrské, i lotříky Moábské a lotříky synů Ammon, - a poslal je na Judu, aby ho zkazili do Pánova slova, která mluvil skrze služebníky své proroky. 4 králové. 22: 15 Jer. 13: 9

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.