AGORA (agora)

AGORA (agora) - starověký řecký národní shromáždění, jakož i oblast, kde se to stalo (po stranách náměstí jsou chrámy, státní úřady, přístřešků s podloubím).

Velký encyklopedický slovník. 2000.