Akhtanizovskaya Liman

Akhtanizovsky - jezero v deltě Kubánu. 110 km & sup2. Ústí řeky Akhtanizovského proudí do řeky. Cossack Eretch - rukáv Kuban. Spojeno s azovským m.

velkým encyklopedickým slovníkem. 2000.