Vsevatsya

VSEVANIE , VSEVAT .; DO STANDU viz. To je všechno.

encyklopedický slovník. 2009.