ALTAR

ALTAR (latinsky Altaria - od Altus - vysoká.), oltář; původně místo pro oběti na volném prostranství. V Dr. Řecko a Řím - samostatné budovy; v křesťanských církvích - stoly ("trůny") pro vykonávání svátosti v katolicko-dekoračních zdích. Oltář je také nazýván celou východní částí chrámu, oddělenou oltářní bariérou a pravoslavnými kostely ze 14. až 15. století. - ikonostas.

Velký encyklopedický slovník. 2000.