Aristarchus

(nejlepší boss) (Sk 19: 29, Acts 20: 4 Sk 27: ... 2) - Macedonian Thessalonica, satelit a zaměstnanec ap. Pavel a jeho spolupachatel v Efezu (sloupoví 4: 10, Fl., 1:23). Zatímco apoštol v tom městě, byl téměř zabit při příležitosti populární rozhořčení produkované Demetriusem stříbra (Sk 20: 4). Podle legendy byl biskupem v Apamea Sears a byl zbit v Římě. Jeho paměť se uskutečnila 4. ledna a 13. dubna.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.