Ptejte se

ASK (sáček) - těleso sexuálních sporulace vačnatců hub, uvnitř které se vyvíjejí ascospores. To je tvořeno na mycelium od zygote nebo v plodném těle na koncích hyfy.

Velký encyklopedický slovník. 2000.