Běloruský polytechnický institut

Běloruský Polytechnic Institute. - Minsk, která byla založena v roce 1933 trénovat specialisty na strojírenství, vybavení a robotické systémy, tepelné techniky, architektonické stavby, atd V roce 1991, cca .. 24 tisíc studentů.

Velký encyklopedický slovník. 2000.