Biologická produktivita

biologická produktivita - Zahrajte si závody na biomasu, mikroorganismy a zvířata, které tvoří daný ekosystém; obvykle vyjádřená v množství produktů za rok na jednotku plochy nebo objemové jednotky (voda, půda); v užším smyslu - reprodukci divokých zvířat a rostlin používaných člověkem. Nejvyšší biologická produktivita v tropických lesích (až 7 kg / m2 sup2 roku). Produkce rostlin v biosféře se odhaduje na 170,109 tun, živočišné produkty - cca. 400. 107 tun Studium biologické produkce je jednou z hlavních úkolů Mezinárodního biologického programu.

Velký encyklopedický slovník. 2000.