Biotechnické systém

biotechnické Systém - soubor vzájemně propojených a vzájemně závislých biologických a technických systémů a zařízení. Například. , palubní biotechnologický systém kosmické lodi zahrnuje kuchyňské, vzduchové a vodní regenerační jednotky, napájecí zařízení, tepelné řízení a někdy prostorový skleník.

Velký encyklopedický slovník. 2000.