Bronze Alexander

Bronze Alexander (1858 - 1919) - ruský pravoslavný teolog a historik etiky a morální teologie, filolog. Profesor Petrologické teologické akademie (od roku 1897). Práce - "Aristotle a Thomas Aquinas ve vztahu k jejich učení o morálce" (1884).

Velký encyklopedický slovník. 2000.