Brusel pakt

BRUSSELS PACT 1948 - smlouva o založení západoevropské unie.

Velký encyklopedický slovník. 2000.