Caesarea

Kees Aria (Skutky 8:40, Sk 9:30, Sk 10: 1, 24, Sk 11: 11, Skutky 12: 19, Sk 18: 22, Sk 21: 8, 16). . 23: 23, 33; Acts 25: 1, 4, 6, 13) - město na pobřeží Středozemního moře, postavený Herodem Velikým a pojmenované po Caesar Augustus, sídla králů Heroda a římských vládců .. Zde byl uvězněn v pevnosti ap. Paul před odjezdem do Říma. Po zničení Jeruzaléma byla Caesarea téměř 400 let hlavním městem Palestiny. Na 4 c. Tady žil Eusebius. Ve věku 13 let c. toto město spadlo do rozkladu a nyní na jeho místě byly jen ruiny.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.