Eliáš

'Eliáš (on je bůh) -a) (1 Kings 1: 1) - Eliath; b) (1 Královi 1: 3, 9, 12-14, 17, 25, 1 Královští 2: 11, 12, 20, 22, 27, 1 Kings 3: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 , 14-18, 1 Královští 4: 4, 11, 13-16, 18, 3 Královští 2: 27) je knězem z domu Itamar (3 Kings 2:27) a 40 let soudcem Izraele. Jeho synové byli neuctiví lidé, kteří neznal Pána (1 Samuel 2:12) a způsobili prokletí, které se mu i jeho potomkům stalo. Eliáš zemřel ve věku 98 let, když byli zabiti jeho synové a archa padla do rukou Filištínů. Eli byl učitel proroka Samuela; ( viz Ithamar) c) (Luke 3: 23) - analog. Aviud, g.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.