Někdy

Ev'er (V dalším napětí, odlehlost) -a) (Genesis 10 :. 21, 24, 25; Genesis 11: 14 -17; Numbers 24 .. : 24, 1 Chron 1: 18, 19, 25, Lukáš 3:35) je synem Saly, potomkem Shem. Žil 464 let a zemřel, když byl Jacob 79 let. Je jedním z předků Jozefa v genealogii Ježíše Krista; ( viz Žid) b) (1 Chronicles 5:13) - jeden z Gadových potomků (hlavy rodin žijících v Bashanu); ( viz Avichael, b) c) (1 Chron. 8: 12) - analog. Beria, v; d) (1 Chron. 8: 22) - analog. Avdon, v; e) (Neh 12: 20) - analog. Adna, v.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.