Falešný proroci

. V Svatý. Písmo se zmiňuje o falešné proroky a dokonce i kněží pohanů, které nejsou volána a poslán Bohem, prorokují ve svých výmyslů na úkor sousedů, svádění je na cestě pravdy. Takový byl příkladem Ananiášovi falešný prorok za dnů krále Sedechiáše a Achaba Semaiášův dnů přesídlování Noadiáš prorokyně ve dnech Nehemiáše, Barjezus, Žid, ve dnech nahoru. Paul. V dobách apoštolů bylo v křesťanském světě mnoho falešných proroků.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.