Tabor ostrova

(1 Samuel 10: 3) byl na cestě od hrobu Ráchel po Gívu Veniaminovou. Poté, co pomazání Saula za krále, Samuel bylo znamení, že pomazání z těchto věcí přišel z Pána Saulovi, že oslice svého otce, který hledal Saulem našel, a tady na zpáteční cestě „na pláni Tábor potkáte tři muži se k Bohu do Bethel, jeden nesa tři kozelce, druhý nesa tři bochníky chleba, a třetí nesa láhev vína, a oni tě pozdraví, a dá ti dva chleby a budeš dostávat svých rukou, když priydesh kopce Boží, a když se do města, potkáte své proroky .. sestupuje z výšin, a před nimi žaltář a tamburínu, flétnu, a larvy a oni prorokují. A přijdou na tě Duch Hospodinův, a prorokovati budeš s nimi, a proměněn budeš v muže jiného. , když se tyto příznaky přijít k vám , řekl na závěr, řekl Samuel Saulovi, a pak to udělat, aby tvá ruka byla, neboť Bůh je s tebou. " Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.