Fua

( Court 10) Otec Tola, soudce Izraele, kteří bydleli v Šamíru, na hoře Efraim, kde je pochován po dvacetiletém vedení. II. Foy (potěšení, krása) (Exodus 1 :. 15) - jedno z hebrejských porodní asistentky, která spolu s šiframi, bohabojný, uložených novorozence židovské děti, jsou v rozporu s vedením faraóna. Kvůli tomu, že se jejich bůh bojí, Pán postavil své domovy (Ex 1: 20,21). Samozřejmě, v paměti a výchově k potomkům se zachovávají jména a z jejich příkladu se učíme zachovávat poslušnost víře a zákonu, aniž bychom to změnili za všech okolností života. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.