Guy

(hromada trosek) - název dvou městech: a) (Joshua 7: 2), také známý jako AIAF (Izajáš 10: 28), královského města Canaanites (Joshua 8: ... 29, 39) s 12 000 obyvateli, které již existovaly v době Abrahama (Genesis 12: 8) a byly na úrovni c. z Bethel, poblíž Beth-Aven. Toto bylo druhé město vzaté Izraelci při překročení Jordánu a Joshua to úplně zničil (Joshua 8: 1, 29). V době Eusebiova g. Guy představoval poušť. Teď, s obtížemi a protichůdnými, je naznačeno právě místo Guyho; b) (Jeremiáš 44: 3), město Ammon, zmíněné společně s Hesbonem nebo Hesbonem. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.