Tělocvična

nebo School k fyzické cvičení mladých mužů ( 1Mak 1 :. 14, 2Mak 4. : 9, 12). Starověcí Řekové nazývali škola školou nebo školou pro tělesný boj a další tělesná cvičení. V těchto rozsáhlých vzdělávacích institucích probíhaly různé soutěže v zápase, jízdě, jízdě a na koni. Vítěz v těchto soutěžích získal palmovou větev, byl zdoben věnečkem a jiným. (1. Korintským 9: 24, 25). Velekněz Jason, který si koupil vysoké kněžstvo v Antiochus Epifanovi několik set hřiven stříbra, požádal o povolení ke stavbě v Jeruzalémě, na řečtiny. nebo tělocvična Palestra se všemi pohanskými obřady v něm ( 2Mak 4: 7. 11). Bylo uspořádáno uvnitř města pod pevností; zde mladí lidé z nejlepších židovských rodin v myslích diváků bojovali nahý. Vášeň pro brýle také nakazila kněze, kteří byli ochotni trávit čas v palaestře než na oltáři. Tak krůček po krůčku se děje ve vývoji mezi Židy cizího ducha a obcházení zákonů našich otců ( 1Mak 1 a 2 2Mak 4: .. 16, 17). Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.