Gyrfalcon

(Dt 14 :. 13) - z dravců, rasy draka, pojmenované po rychlém letu. Tento pták byl považován za nečistého podle slavnostního zákona Mojžíše. Merlin hejna v sadě na bojišti a boje a živí se mrtvol a zdechlin, které využívají v tomto ohledu, že čistí vzduch před různými škodlivými miasmatem vycházející z hnijících mrtvol a schopný produkovat infekci. Těžké zrakové ostrosti supi a draci jim dává možnost vidět výrobu na obrovskou vzdálenost. „<> 999 oči (orel) odtrhnout“ , uvedl v Prince. Práce při výpočtu zázraků stvoření. Eagle (Job 39 :. 29) patří do stejné rodiny s drakem a Merlin. Jinde ve stejné knize o označených dravců jen „ Cesta k neví dravce, a neviděl její oči draka “ (Job 28: 7) Co nepochybně naznačuje jejich speciální zrakovou ostrost . Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.