Hezek

( bedra, pevnost) - název z těchto osob :. a) (1 Chronicles 2: 39), syn Azarjáš, Eleasa otce. b) (1 Chron 27 :. 10, 2 Chronicles 23 :. 26, 1 Chronicles 11 :. 27) Pelonský z vedoucích odborů, měsíční sloužil králi Davidovi ve všech svých záležitostech, šéf sedmém měsíci synů Efraim (1 Chron 27 :. 10 ).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.