Hadlay

(slabé, ochablé) (2 Chronicles 28 :. 12) - otec Amasya, jeden z kmene Evfremova náčelníky, kteří se ve dnech Achaza, bouřil se proti synům Izraele přišel z války a požadoval aby nepřivedli zajatce do Jeruzaléma, ale poslali je Jericho k bratřím svým, a vrátili se do Samaří.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.