Hagar

Ag'ar (Genesis 16 :. 1, 3, 4, 8, 13, 15, 16; Gen. 21: 9, 14, 17 ;. Genesis 25: .. 12; Gal 4: 24, 25) - egyptská otrokyně v domě Abram, který na žádost Sáry, se stal jeho konkubína, těhotná a hrdý. V poušti, kde utekla z rozhořčení Sárky, se setkala s andělem a přesvědčila, aby se smířila a vrátila se. Po narození Izáka musel opustit Abrahamův dům úplně.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.