Haggai

Agg'ey (Ezra 5: 1, 6 RZD: 14; Hag 1: 1, 3, 12, 13, HAG 2: 1, 10 ....), - jedna z malých proroků o životě kterého téměř nic není známo. Soudě podle Argu. 2: 3, můžeme předpokládat, že když začal restaurování chrámu, byl již ve stáří. Jeho služba byla krátká (jen několik měsíců v 520 g. k PX ) a je zaměřen na inspirovat lidi ke konci restaurování chrámu.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.