Haggai Prorok Kniha

Agg'eya pror'oka kn'iga - 37. knihy Starého zákona a 10. v sérii malých knih proroků ( viz. > Bible). To bylo psáno, jak je zřejmé z knihy samotné (Hag 1: 1, 15; HAG 2: .. 10), a také z Ezdráše (Ezdráše 1 :. 1 -5; RZD 4 :. 24; RŽD 6 :. 15), v roce 520 . před-РХ , v roce obnovení prací na obnově chrámu. V tom Pán pokouší židovský lid, že se nezajímá o obnovení chrámu a slibuje, že jeho sláva bude větší než sláva prvního chrámu. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.