Halhul

(jeskynní) (Joshua 15: 58) - jedno z měst, které patřily k pokolení Juda. Jeho stopy lze vidět na jednom kopci do s. z Hebronu, pod stejným jménem Halhul, s mešitou nazvanou Nebi-Yunas , na cestě z Hebronu do Jeruzaléma. Zde se Židé často stájí - poutníci, kteří považují toto místo za pohřebiště pr. Pomsta.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.