ŠUnka

(tmavý, opálený, svůdný) (Genesis 6: 10) - jeden ze tří synů Noe. Šunka společně se svou ženou utekla z povodně v archa. Pak z bibl. vyprávění, vidíme, že byl jeho otcem neuctivý a v důsledku toho byl předmětem jeho prokletí. Asyrská a egyptská říše byla založena potomky Ham. Synovia Hamu byli: Khush, Mizraim, Kut a Canaan, jejichž potomci a jejich rozdělení jsou uvedeni v knize 999. (Genesis 10: 6,20). Podle starodávné židovské tradice je Ham považován za vynálezce idolů a někteří ho dokonce identifikují s pohanským božstvem Ammonem, modláním v Egyptě. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.