Hamaf

nebo Emaf (pevnost, opevnění). viz << Emaf. II. Amata nebo Hammaf (Hot Springs): a) (Joshua 19 :. 35), opevněné město Neftalímovo na Galilejského moře. Židovští spisovatelé identifikují Hamaf s Tiberiasem, kde od dávných dob dosud existovaly horké lékařské zdroje. Město leží v jedné angličtině. mil až ju. od Tiberia, poblíž pobřeží jezera. Voda Hamáta, jako léčení, se dosud používá, jako tomu bylo v době Flavius. Někteří však věří, že toto je stejné jako Hamof-Dor v Prince. A. Nun (Jozue 21: 32). viz << Tiberias. b) (1 Chronicles 2: 55) předchůdce Rechabovců, otec Berehav. Od něj, ve směru prince. Paralip. byl Kineas, který žil v Iabezu, městě Judského pokolení.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.