Hananel

(Bůh je dobrý), (Neh 3: 1, Neh 12: 39) který byl umístěn v severovýchodním rohu Jeruzaléma, u věže Mea, mezi ovčí bránou. Nazývá se to pravděpodobně jménem stavitele. Při pr. Jeremiáš (Jeremjáš 31,38), Zachariáš (Zechariáš 14,10), zní: Ananel .

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.