Hanani, Hanani

(milostivý, dobrý, milý) jméno následujících osob: a) (1 Kron 25: 4) od synů zpěváka Hemana. b) (Neh 1: 2, Neh 7: 2) bratr Nehemiáše, který byl komorníkem Artaxerxe. c) (Ezechiel 10:20) od kněží, synů Immerových, kteří měli cizí ženy. V ( 2Ed 9: 21) se přečte: Ananias . d) (Neh 12: 36) Ze synů kněží, zpěváků, za dnů Ezry a Nehemiáše.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.