Hana

(Ezechiel 27: 23) - město nebo oblast je v obchodních vztazích s Tyru, na jižním břehu Arabia Felix, známý od Řeků pod jménem ????. Někteří si to pro Calne a Chalne, ležící za Eufratem, na východním břehu Tigridu v Babylonia.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.