Závěs na strom

(Dt 21 :. 22) zřejmě sloužila jako znamení hanby a ostuda pro popravených zločinců, než trest, forma, v níž je mezi nejnovějšími státy. Tento trest ukazuje, že pachatel je prokletý Bohem, a to jak ohavnost v jeho očích: „ , neboť je psáno: Proklet je každý, kdo visí na dřevě“ (Dt 21 :. 23, Galatians 3 :. 13). Nicméně znamenalo kletbu, která leží na každém z nás, jak porušují zákona Božího, Kristus Spasitel nabídl jeho vlastní tělo na stromě (1 Petr 2 :. 24) učiněn byv pro nás (Gal 3. : 13).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.