Haran

a Haran (step, místo spálené sluncem) :. a) (Gn 11. 32, 4Tsar 19 :. 12 Příklad 37 :. 12, Ez 27 :. 23 Sk 7 :. 2, 4) a město oblast ležící na C. -v. z Mezopotámie, mezi řekami Eufrat a Chabóru, kde zemřel a byl pohřben Táre, otec Abrahamův (Skutky 7 :. 2, 4). Ona také žila v Labanu, bratru Rebeky (Genesis 27: 43). Země Haran měla obchodních vztahů pneumatiky (Ez 27: 3) a byl podroben Asyřané (4Tsar 19 :. 12). To je stále známo svým starodávným jménem. Podle Dr. Becka, g. Haran ležel nedaleko Damašku. Nyní je to malé a malé městečko Mezopotámie. b) (1 Chron 2: 46), syn Káleba, z končin Efy.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.