Harashim

(umělci, tesaři) (Neh 11: 35, 1 Chron., 4:14). Údolí tesařů bylo blízko Jeruzaléma, ale nic víc o tom není známo, kromě toho, že to bylo obsazeno potomci Joábovi a že později zde žili Veniamitové. Druhý citovaný výraz je nádherný: " Joab, předchůdce tesařského údolí, protože byli tesaři ".

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.