Hare

(Lev 11: 6, Deuteronomium 14: 7) Heb. arnebeff ) - čtyřnohé zvíře z kategorie hlodavců podle zákona o mozaikách patří do kategorie nečistých zvířat, které uznávají většina východních národů; to má, ale zdá se, jen proto, že má zvyk, jak si navzájem třít zuby, což způsobuje, že se zdá, že žvýká. Nemá žádné zdvojené kopyty. To se nachází ve všech částech světa kromě Austrálie. " Vysoké hory jsou kamzíky, kamenné útesy jsou útočištěm pro zajíce ," říká žalmista (Žalm 103:18). Východní národy, s výjimkou Arabů, byli drženi před jídlem zajíceho masa. Caesar se zmínil o tom, že toto zvíře nebylo spotřebováno starými obyvateli Británie jako jídlo.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.