Harim

(tupý) - název těchto osob: a) (1 Chronicles 24: 8), jeden z potomků Aarona .. b) (2 RZD :. 32, Ney 7 :. 35), jeden z Izraele, které se objevují Sons (320), ve které byly vráceny ze zajetí s Zorobábelem. c) (Ez 2: 39, Neh 7: 42) je jedním z kněží; jeho potomstvo 1, 017 je uvedeno mezi navrátilci ze zajetí se Zerubbábelem. d) (Ezechiel 10: 21) je jedním z těch kněží pod Esdrasem. e) (Ezechiel 10,31) osoba z Izraele. e) (Neh 3:11), stejně jako předchozí, opravili zdi Jeruzaléma. g) (Ne 10: 5) je jedním z kněží v Ezře a Nehemiášovi. h) (Neh 10 :. 27) hlavami lidu Izraele ve dnech Ezra a Nehemiah. i) (Neh 12:15) kněz Adna pod Jehojakimem.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.