Nevěsta

bludn'itsa - žijící v hýření, nebo věnovat se k modlářství spojeného s hýření (Astarte) (zdá se, že tak v hebrejštině, „děvka“ a „svatou (vyhrazený) Žena "je stejné slovo). Zákon neumožňoval děvky na středu Boží lid (Dt 23 :. 17), a navíc děti nevěstky (tj všechny oddaní smilstvo -. Viz , syna) do desátého druhu nemůže vstoupit do shromáždění Hospodinova ( Deuteronomium 23: 2). S obrazem nevěry, Svaté Písmo často porovnává zrádné chování izraelského lidu vůči Bohu. Babylon (největší nepravost) je porovnáván s velkou nevěrou (Zj 17: 1-7).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.