Charoshef-Goim

(umění, umění) (rozsudek 4: 2, Rozsudek 13: 16) - město Sisera, velitel Jabin, král Asor, poražený Deborou a Barakem. Byl v kmenu Neftalím, v oblasti pojmenované po 999 Galileji jazyků , poblíž Azor. Podle D. Thomsona - to jsou skutečné ruiny Harffieh , v 8 angličtině. kilometrů od Megiddo.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.